Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu i aktualizacji SUMP. Dzięki sfinansowanej ze środków UE pomocy zespołu ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia planów mobilności, gospodarki przestrzennej, ekonomii, inżynierii transportu, badań marketingowych komunikacji miejskiej, i wielu innych. Nabór podstawowy do projektu prowadzony był w 2018 r., uzupełniający w 2021 r. i w ich wyniku zgłosiło się ponad 30 samorządów i ich stowarzyszeń, które stały się bezpośrednimi Odbiorcami wsparcia. Dzięki naszej stronie internetowej efekty projektu trafiają również do pozostałych samorządów – zachęcamy w ten sposób do skorzystania z bezpłatnej informacji i pomocy w kompleksowych działaniach związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej.