Ankieta po spotkaniu z Odbiorcą

Ankieta po spotkaniu z Odbiorcą środków unijnych po iiś 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem planów zrównoważonej mobilności miejskiej

Ankieta po spotkaniu z Odbiorcą

Proszę podać nazwę Odbiorcy wsparcia (gmina, obszar funkcjonalny)

Proszę podać datę spotkania

Nazwisko Doradcy prowadzącego z Państwem spotkanie

Jak oceniają Państwo przygotowanie merytoryczne Doradcy do realizowanego zadania?

Jak oceniają Państwo indywidualne podejście Doradcy do Państwa problemów?

W jakim stopniu zaproponowany pakiet wsparcia dedykowanego spełnia Państwa oczekiwania (np. warsztaty, specyfikowanie projektu, pomoc we wdrażaniu Quick-Wins)?

W jakim stopniu zaproponowany pakiet wsparcia ogólnego spełnia Państwa oczekiwania (np. warsztaty, strona internetowa, vlog, newslettery)?

Czy mają Państwo dodatkowe uwagi / sugestie dotyczący poprawy wsparcia udzielanego Państwu w ramach projektu?