Czym jest plan mobilności (SUMP)?

SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym w Wytycznych Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, podstawowe cechy SUMP to:

 • długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia,
 • podejście partycypacyjne,
 • zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu,
 • integracja pozioma i pionowa,
 • ocena obecnej i przyszłej skuteczności,
 • regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie,
 • branie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu,
Jakie są podstawowe cele planu mobilności?
 • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa,
 • przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
 • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.
Jak przygotować dobry plan mobilności?

Przygotowanie dobrego SUMP-a jest wyzwaniem. Dokument ma być dla nas drogowskazem, wskazującym właściwą drogę realizacji polityki mobilności. Na podstawie dorobku projektów europejskich oraz doświadczenia Doradców biorących udział w projekcie, wypracowaliśmy 9 kluczowych czynników sukcesu planu mobilności. Czynniki te, wraz z dokładniejszym opisem, zawarto na poniższym rysunku. Po kliknięciu w kafelek rozwinięte zostanie objaśnienie danego czynnika.

Kliknij na napis na kafelku by dowiedzieć się więcej.