Organizacja projektu

Realizacja projektu odbywała się w trzech etapach w okresie luty 2020 – grudzień 2021
i została przedłużona o etap IV trwający do końca czerwca 2023

I

Przygotowanie Metodyki prac planowanych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia. Metodykę zaakceptowano pod koniec marca 2020 r.

II

Przeprowadzono diagnozę i inwentaryzację SUMP u poszczególnych Odbiorców wraz z przygotowaniem i uzgodnieniem ogólnego oraz dedykowanego pakietu wsparcia. Etap II realizowany był w okresie kwiecień-wrzesień 2020 r.

III

Doradztwo realizowane na rzecz poszczególnych Odbiorców w ramach dedykowanych pakietów wsparcia oraz dla wszystkich uczestników Pilotażu w ramach ogólnego pakietu wsparcia. Etap III realizowany był w okresie październik 2020 – grudzień 2021 r.

IV

Przedłużone doradztwo realizowane na rzecz poszczególnych Odbiorców w ramach dedykowanych pakietów wsparcia oraz dla wszystkich uczestników Pilotażu w ramach ogólnego pakietu wsparcia. Etap IV realizowany jest w okresie marzec 2022 – czerwiec 2023 r.