Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko SUMP - webinarium

30 września 2020 roku odbyły się Warsztaty dla Uczestników Pilotażu dotyczące procesu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, wykonywanej do przygotowywanego SUMP. Materiały z webinarium umieszczone zostały w zakładce “Dla Odbiorców” -> “Materiały”.