Materiały z konferencji podsumowującej 1 część Pilotażu SUMP

We wtorek, 22 lutego 2022 roku, odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu wsparcia w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej.

Konferencja zamykająca projekt stała się jednocześnie Konferencją otwierającą, w związku z decyzją o przedłużenie projektu.

Tematyka spotkania obejmowała podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie oraz dalszych planów związanych ze wspieraniem /popularyzacją zrównoważonej mobilności w polskich miastach.”

Materiały z wydarzenia dostępne są w zakładce Dla Odbiorców -> Materiały.