Materiały z warsztatów o dobrych praktykach zarządzania mobilnością

W dniach 25 i 28 maja 2021 roku odbyło się już ósme webinarium dedykowane Odbiorcom Pilotażu. Tym razem tematyka wystąpień zorientowana była wokół przykładów dobrych praktyk zarządzania mobilnością.

Materiały z webinarium umieszczone zostały w zakładce “Dla Odbiorców” -> “Materiały”.