Materiały z warsztatów o skutecznej partycypacji społecznej w SUMP

Zorganizowane w ramach projektu pilotażowego SUMP spotkanie odbyło się 14 i 16 grudnia 2020 roku. Przeprowadzone zostało przy udziale konsultanta zewnętrznego wspierającego Centrum Unijnych Projektów Transportowych w prowadzeniu działań doradczych na rzecz przygotowania i wdrażania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miast – odbiorców uczestniczących w realizacji projektu pilotażowego, którzy w czasie webinarium mogli zapoznać się z zasadami przeprowadzania skutecznej partycypacji społecznej w planowaniu mobilności miejskiej.

Podczas sesji plenarnych uczestnicy mogli zapoznać się podstawowymi zasadami i rolą partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania SUMP, poznać różnice pomiędzy partycypacją a badaniami oraz korzyści wynikające z włączenia poszczególnych grup w ten proces. W czasie sesji warsztatowej uczestnicy w podgrupach aktywnie pracowali m.in. nad doborem rodzaju procesu partycypacyjnego do specyficznego zadania w SUMP, opisaniem celów działań partycypacyjnych z uwzględnieniem różnych interesariuszy oraz omawiali wyzwania partycypacji online.

Materiały z webinarium umieszczone zostały w zakładce “Dla Odbiorców” -> “Materiały”.