Możliwość wideokonferencji z doradcami

Wszystkich odbiorców wsparcia informujemy, że istnieje możliwość odbywania spotkań wstępnych zarówno osobiście, jak i – w razie takiego wyboru z Państwa strony – w formie wideokonferencji. Wszystkie spotkania wstępne powinny zostać zrealizowane się do początku lipca 2020 r.

Przypomnijmy, że celem spotkań wstępnych przede wszystkim jest wypracowanie pakietu wsparcia dedykowanego danemu odbiorcy, który będzie później realizowany w okresie wrzesień 2020 r. – grudzień 2021 r. Pakiet wsparcia obejmuje przede wszystkim pomoc w wyspecyfikowaniu zakresu i metodyki SUMP, a także wsparcie we współpracy z wykonawcą SUMP lub jego samodzielnej realizacji przez odbiorcę.

Udział w wideokonferencji nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania i odbywa się przez przeglądarkę www (platforma Google Meet), liczba osób uczestniczących w wideokonferencji z różnych lokalizacji nie jest limitowana.