Zapisy na warsztaty

Niniejszy formularz służy do rejestracji dla uczestników warsztatu – webinarium „Planowanie przestrzenne w procesie przygotowania SUMP”. Warsztaty odbędą się w dniach 29-30 marca 2021 roku.

Warsztaty składać się będą z części plenarnej (29.03.2021 w godz. 9:00-12:00) oraz ćwiczeniowej. W części plenarnej może brać udział dowolna liczba uczestników z każdej jednostki, natomiast w części ćwiczeniowej maksymalnie 1 osoba z danej jednostki.

Poniżej zawarty jest formularz rejestracyjny na warsztaty

Po rejestracji otrzymają Państwo link do webinarium oraz agendę. Nie obowiązują limity liczby uczestników, jednak webinarium jest przeznaczone tylko dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich podmiotów zależnych.

Zgłoszenia na część ćwiczeniową przyjmujemy do 24 marca 2021 r.

Zapisy zostały zamknięte