Materiały z warsztatów o konkretyzacji metodyki analitycznej SUMP

W dniach 30.11 – 01.12.2020 r. zorganizowane zostały kolejne spotkanie warsztatowe w ramach Pilotażu SUMP. Spotkanie odbyło się w formie dwudniowego webinarium i miało na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z metodyką analityczną SUMP. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele obecnych oraz potencjalnych beneficjentów środków unijnych POIiŚ 2014-2020 oraz instytucje zaangażowane w realizację Pilotażu SUMP.

Webinarium podzielone zostało na część wykładową i warsztatową. W pierwszym dniu przeprowadzona została część plenarna dla wszystkich zainteresowanych uczestników podczas której zaprezentowana została m.in. specyfika najważniejszych metod analitycznych SUMP z uwzględnieniem skutków pandemii oraz przykłady doboru metodyki do konkretnych wyzwań zrównoważonej mobilności wynikających z przeprowadzonego scopingu. Podczas części warsztatowej zorganizowanej w podgrupach, uczestnicy pracowali nad zidentyfikowaniem kluczowych wyzwań SUMP w odniesieniu do specyfiki reprezentowanych przez siebie ośrodków jak również odpowiednim doborem metodyki analiz w różnych fazach realizacji SUMP.

Podczas warsztatów wszyscy uczestnicy zadawali pytania i brali aktywny udział w dyskusji nad zagadnieniami związanymi z powyższą tematyką.

Materiały z webinarium umieszczone zostały w zakładce “Dla Odbiorców” -> “Materiały”.