Współpraca międzysamorządowa w zakresie organizacji transportu publicznego - webinarium

23 października 2020 roku odbyły się Warsztaty dla Uczestników Pilotażu dotyczące współpracy międzysamorządowej w zakresie organizacji transportu publicznego, która może zostać zawiązana lub rozszerzona przy okazji przygotowywanego SUMP. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 uczestników reprezentujących ośrodki miejskie oraz instytucje zaangażowane w realizację Pilotażu
SUMP, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury oraz Inicjatywy Jaspers.

Podczas webinarium dyskutowano o zróżnicowanych modelach integracji taryfowej, możliwościach prawnych współpracy międzysamorządowej w zakresie organizacji transportu publicznego w Polsce oraz czynnikach sukcesu takiej współpracy. Zaproszeni prelegenci zaprezentowali m.in. integrację taryfową ŁKA z innymi środkami transportu w aglomeracji łódzkiej, projekt FALA jako nowoczesne myślenie o poborze opłat za przejazd w skali całego województwa, Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – związek powiatowo-gminny, jako formę rozwoju transportu publicznego na obszarze obszaru funkcjonalnego oraz związki transportowe powiatowo-gminne jako element integracji przewozów wojewódzkich i komunikacji miejskiej.

Materiały z webinarium umieszczone zostały w zakładce “Dla Odbiorców” -> “Materiały”.