Zakończenie spotkań wstępnych z odbiorcami

14 lipca w Poznaniu zespół doradców w składzie: dr Michał Wolański, Michał Babicki i Mirosław Czerliński, odbył ostatnie spotkanie z odbiorcą doradztwa w zakresie SUMP – Metropolią Poznań. W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta powiatu poznańskiego oraz przedstawiciele Metropolii, gmin i miast na jej obszarze. Obecnie zespół doradców konsultuje i podsumowuje materiał zgromadzony w czasie spotkań. Trwają też przygotowania do spotkania z Organizatorami projektu, celem wypracowania pakietów wsparcia świadczonego w czasie etapu III.