Webinarium SUMP 24-25.02.2021 "Definiowanie i ocena scenariuszy SUMP"

Serdecznie zapraszamy na webinarium – warsztaty z zakresu „Definiowania i oceny scenariuszy SUMP – Budowa logiki zmiany / interwencji”.

Webinarium odbędzie się w dniu 24.02.2021 w godzinach 9.00 – 12.00. Wydarzenie odbędzie się na platformie Zoom pod linkiem:

https://zoom.us/j/97857009968

Zobacz agendę spotkania.

Nie obowiązują limity liczby uczestników, jednak webinarium jest przeznaczone tylko dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich podmiotów zależnych.

Warsztaty ćwiczeniowe odbędą się w grupach zgodnie z nadesłanymi zgłoszeniami.

Informację o przydziale do grupy warsztatowej oraz link do spotkania otrzymają Państwo odrębnym mailem.

Webinarium i spotkanie warsztatowe zostanie przeprowadzone w ramach Umowy nr P/004/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku na „Świadczenie usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych PO IiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

Serdecznie zapraszamy!