Materiały z warsztatów SUMP w systemie planowania polityki rozwoju na nową perspektywę finansową

Za nami kolejne, siódme spotkanie warsztatowe z cyklu planowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Podczas styczniowego spotkania mieliśmy możliwość zorganizowania bardzo interesującej dyskusji na temat roli SUMP w systemie planowania polityki rozwoju w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy aktywnie uczestniczyli w debacie i dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w odniesieniu do poruszanych zagadnień.

Podczas sesji plenarnej dyskutowaliśmy między innymi o następujących kwestiach m.in. dlaczego potrzebujemy dokumentu takiego jak SUMP oraz jak sprawić, aby przygotowywany SUMP był SUMP-em w rozumieniu wytycznych Komisji Europejskiej, jak rozpocząć i zakończyć proces przyjmowania SUMP w partnerstwie samorządowym, jak również co można integrować w procesie przygotowania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej i strategii ponadlokalnej.

W czasie dyskusji panelowej eksperci omówili wzajemne relacje SUMP-ów i innych dokumentów, jak również zapoznali uczestników spotkania m.in. z dylematami przed wyborem formuły integracji SUMP z innymi strategiami oraz z własnym doświadczeniem i podejściem przy przygotowaniu SUMP na nową perspektywę finansową.

Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy mogli zadawać pytania i włączać się w dyskusję nad zagadnieniami związanymi z powyższą tematyką.

Spotkanie warsztatowe przeprowadzone zostało w ramach Umowy nr P/004/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku na „Świadczenie usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych PO IiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

Materiały z webinarium umieszczone zostały w zakładce “Dla Odbiorców” -> “Materiały”.

https://www.cupt.gov.pl/images/3_copy.png