Generyczny OPZ na SUMP

Pierwsza wersja generycznego OPZ została zaprezentowana na Warsztatach dla Uczestników Pilotażu w dniu 29 czerwca 2020 roku. Dokument ma charakter roboczy do wykorzystania przez Odbiorców wsparcia i może podlegać dalszym zmianom w toku realizacji Projektu:

Generyczny Opis Przedmiotu Zamówienia oraz elementy SIWZ na opracowanie SUMP (wersja 1.5)

Prezentacja z Warszatów dotyczących udzielania zamówienia publicznego na SUMP w oparciu o generyczny OPZ (29 czerwca 2020 r.)