Zapisy na webinarium 29-30 marca "Planowanie przestrzenne w procesie przygotowania SUMP"

Serdecznie zapraszamy na webinarium – warsztaty z zakresu “Planowania przestrzennego w procesie przygotowania SUMP”.

Webinarium odbędzie się w dniach 29-30.03.2021 na platformie Zoom.

Zapisy dostępne są pod linkiem: https://www.plany.mobilnosci.pl/rejestracja/

Nie obowiązują limity liczby uczestników, jednak webinarium jest przeznaczone tylko dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich podmiotów zależnych.

Warsztaty ćwiczeniowe odbędą się w grupach zgodnie z nadesłanymi zgłoszeniami. Informację o przydziale do grupy warsztatowej oraz link do spotkania otrzymają Państwo odrębnym mailem.

Webinarium i spotkanie warsztatowe zostanie przeprowadzone w ramach Umowy nr P/004/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku na „Świadczenie usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych PO IiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

Serdecznie zapraszamy!